Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Corona protocol vissen

Extra activiteiten bij de organisatie van een intern clubwedstrijdje

Stappen:
Hoe?
protocol doornemen en toepassen. Lees altijd vooraf het protocol goed door inclusief het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF (zie bijlage 1) en stel vast dat dit voldoende wordt toegepast in uw aangepaste activiteiten.

1) Aanmelden bij gemeente:
Meld uw activiteit aan bij de gemeente waar het plaatsvindt. Geef in elk geval door: • basisinformatie activiteit: locatie, tijdstip, aantal personen • dit protocol • beschrijving van de handhaving en controle op hygiëne maatregelen • contactpersoon vanuit de vereniging Hoe aan te melden: de meeste gemeenten hanteren een aanmeldformulier voor activiteiten in de buitenruimte. Kijk op de website van de gemeente en/of je een sportactiviteit wil organiseren als hengelsportvereniging in de openbare ruimte en dat je graag wordt doorverbonden door de receptioniste. De beleidsambtenaar sport of een buurtsportcoach kan uw vereniging verder helpen.

2) Coronaverantwoordelijke tijdens activiteit
• Toestemming (m.n. in openbare ruimte) van gemeente in bezit • Kennis van protocollen • Bekend als aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers, gemeente en handhavers
Organisatie Extra activiteiten • Organiseer volgens het protocol verantwoord sporten (sportaanbieders) • Voorlichtingsposters zichtbaar en aanwezig tijdens de activiteit

3)
Voorbeeldposters op www.sportvisserijnederland.nl/corona • Handhaving op hygiënemaatregelen.
Communicatie Deelnemers:

Zorg dat u deelnemers en uw leden goed informeert via uw website of social media Vooraf: • online instructie aan deelnemers, bijvoorbeeld via email Informeer uw leden en deelnemers aan de activiteit. Gebruik hiervoor het protocol verantwoord sporten (sporters) en de voorbeelden uit de bijlagen. • Deelname activiteit op basis van digitale inschrijving (vol = vol). • Sturen bevestiging deelname aan sporters bij deelname met informatie over hygiënemaatregelen. Tijdens: gebruik posters/flyers om deelnemers tijdens de activiteit te wijzen op de hygiënemaatregelen. Kijk voor voorbeelden op www.sportvisserijnederland.nl/corona.
Vrijwilligers/kader

Online instructie vrijwilligers via de mail: informeer uw vrijwilligers zowel over de activiteit als over hun rol en taak t.a.v. de hygiënemaatregelen. Gebruik hiervoor het protocol verantwoord sporten (voor trainers, begeleiders, vrijwilligers én sporters). Bied ruimte voor vragen.
WhatsApp tijdens de activiteit
Maak een WhatsApp-groep aan voor organisatievrijwilligers zodat zij op afstand kunnen overleggen. Maak ook een groepje voor deelnemers. Zo kunnen zij vragen stellen over de activiteit zonder dat de vrijwilligers dichtbij hoeven te komen.

Wijzigingen in de organisatie van de activiteit Tijdens de activiteit moet voorkomen worden dat deelnemers onderling of met vrijwilligers met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld tijdens de stekuitreiking, het meten/wegen, controle, afsluiting en prijsuitreiking. Hieronder zijn voor deze onderdelen richtlijnen beschreven. Inschrijving en betaling • Inschrijven: deelnemers moeten zich altijd vooraf inschrijven voor de activiteit. Zo borgt u de maximale groepsgrootte. • Bevestiging: alle deelnemers krijgen een bevestiging met instructie t.a.v. de hygiënemaatregelen. • Betaling: voorkom contact. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een betaling bij inschrijving ruim voor de activiteit via Tikkie. Indien noodzakelijk kunt u gebruik maken van contactloos pinnen. Betaling in cash wordt afgeraden. Steknummers
Loting: organiseer dit online, bijvoorbeeld de dag voor de activiteit. Informeer de deelnemers over hun steknummer, de activiteit én de hygiënemaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld via email. Communicatie: maak een WhatsApp-groep aan waar deelnemers met vragen terecht kunnen. Steknummers en deelnemers Op de dag van activiteit: 1. Opbouwen vakken en stekken door organisatie. Stekken liggen altijd 10 tot 30 meter uit elkaar. 2. Deelnemers gaan rechtstreeks naar hun vak/stek. Vrijwilligers van de verenigingen zorgen ervoor dat iedereen zijn stek inneemt en 1,5 meter afstand houdt gedurende de activiteit. Tellen in plaats van meten en wegen In deze periode zijn alleen kleinschalige interne clubwedstrijdjes toegestaan. Pas in de volgende fase kunnen uw activiteiten zoals u gewend was weer georganiseerd worden. Door deelnemers zelf hun vangst te laten tellen, voorkomt u contactmomenten. Tellen: deelnemers tellen zelf en geven dit door aan de organisatie.

Indien toch gekozen wordt te meten en wegen: Meten: het meten van de vis wordt gebruik gemaakt een eigen meetplank/lint van de deelnemer. Door bijvoorbeeld een foto te maken kan de deelnemer de uitslag doorgeven.

4)
Wegen: er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de driepoot om te wegen. Deze kan zelfstandig staan. De weegprocedure staat in het stappenplan beschreven maar kan alleen worden ingezet wanneer één persoon tegelijk de handeling uitvoert. Leefnet toestaan? Leefnetten kunnen alleen worden gebruikt wanneer één persoon gedurende de activiteit de handelingen uitvoert. Zodra hier meer personen voor nodig zijn, is de 1,5 meter afstand niet te handhaven en is het gebruik van leefnetten niet toegestaan. Prijsuitreiking
Er vindt geen fysieke prijsuitreiking plaats. Dit kunt u online inrichten en eventuele prijzen via de post/mail versturen.
Stappenplan organisatie intern clubwedstrijdje Stappenplan 1,5 meter borging Over het stappenplan Dit stappenplan beschrijft een aantal veel voorkomende onderdelen tijdens verenigingsactiviteiten. Richt de activiteit te allen tijden in op basis van de uitgangspunten en richtlijnen rondom hygiënemaatregelen. Parcours uitzetten (meestal alleen, soms met twee vrijwilligers) Vanaf de plek waar een visser zit moet hij/zij 1,5 meter ruimte om zich heen hebben. Een voorbeeld hiervan is uitwerkt in afbeelding 1. Indien mogelijk worden de steknummers drie meter van de waterkant neergezet, eventueel middels markering. Instructie vrijwilligers Zie algemene regels in protocol verantwoord sporten-vrijwilligers. Hierin staat ook beschreven wanneer uw vrijwilligers tot een risicogroep behoren. Doe dit via de mail en bied ruimte voor vragen. Uitreiken materialen (voorkeur eigen materialen) Voorkom het delen van materialen zoveel mogelijk en laat deelnemers eigen materialen meenemen. Benodigde materialen die de organisatie uitreikt, worden door één persoon klaargelegd bij de bus (handschoenen) zodat deelnemers dan wel vrijwilligers hun benodigdheden kunnen pakken. Dit wordt één voor één gedaan, achter elkaar in een rij. 1,5 meter stickers/lijnen aanbrengen op de grond. Instructie aan de deelnemers Naast instructie over de activiteit worden deelnemers geïnformeerd over de hygiënemaatregelen. Wanneer de deelnemers tot de kwetsbare doelgroep behoren, volg dan de richtlijn beschreven in het protocol verantwoord sporten (sporters). Deelnemers rijden naar parcours, soms met teamgenoot of ouders Deelnemers rijden zelf al naar hun stek toe zonder ergens te verzamelen. Eigen verantwoordelijkheid. Voor vrijwilligers en andere medewerkers geldt: max. twee personen in een auto, behalve wanneer het één huishouden betreft. Wanneer max. twee personen in een auto mogen, geldt hierbij dat zij kruislings in de auto zitten. Deelnemers installeren zich Deelnemers zetten spullen klaar aan waterkant en wachten op eerste signaal. De deelnemer doet dit alleen en niemand komt in en rondom zijn/haar vak. Deelnemers en vrijwilligers/begeleiders in het vak
De deelnemer neemt eerst plaats op zijn plek. De vrijwilliger/begeleider neemt altijd plaats buiten de ruimte van 1,5 meter. Tijdens de activiteit: vrijwilliger en controleur controleren of iedereen zich aan de regels houdt maar komen niet dichtbij de deelnemer. Minimaal 1,5 meter afstand Foto’s De foto’s worden op een afstand van minimaal 1,5 meter gemaakt. Laatste signaal en weging Het leefnet met vis wordt door de deelnemer uit het water gehaald en in het klaarstaande net in de teil gedaan. De assistent weger stelt de driepoot op en tarreert de weegschaal hangend aan de poot. De weger haalt de vis op uit de teil en hangt deze aan de weegschaal. De assistent is op afstand van minimaal 1,5 meter. De assistent leest daarna het gewicht af en noteert dit op de wedstrijdkaart. De weger haalt het net van de schaal en zet de vis terug. De weger pakt de teil, de assistent draagt de poot, weegschaal en het mapje. Deelnemers mogen niet meelopen. Gewichten invullen Een persoon vult de verzamelde gewichten in en maakt de uitslag op. Een persoon controleert. De uitslag wordt online gezet. Steknummers (en pionnetjes) worden bij vlaggen gelegd Eén vrijwilliger ruimt steknummers en stekafscheiding op met handschoenen aan. Ze beginnen allebei aan het uiteinde van het parcours om zo de afstand de bewaren.

5) 
Deelnemers ruimen spullen op en gaan naar huis
Dit doet de deelnemer in het vak en wordt alleen door hem/haar verricht.
Vrijwilligers leveren materialen in
Spullen worden gedropt bij de bus. Eén persoon (handschoenen) doet de spullen terug in de bus. Ga na de activiteit tijdig naar huis en blijf niet hangen. Prijsuitreiking De prijsuitreiking gebeurt niet fysiek maar wordt via de website/social media bekend