Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Vacature penningmeester

terug naar overzicht

Zaterdag, 12 december 2020

Zie tevens "over ons" --> vacature

Na vele jaren als bestuurslid te hebben gefunctioneerd , neemt onze huidige penningmeester m.i.v. 1-1-2022 afscheid.
Hierdoor zijn wij per die datum op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken:
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor
een juiste registratie hiervan.

Ook is hij/zij verantwoordelijk voor:

- De financiële afhandeling van alle genomen besluiten.
- Het beheer van de kas en bankrekeningen.(eenvoudige excel toepassing)
- Het betalen van de rekeningen.
- het doen van diverse mutaties in de online ledenadministratie
- Het namens het bestuur verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering
over het beheer van de financiële zaken. Hij/zij overlegt hiervoor een schriftelijk
financieel jaarverslag waarin in ieder geval is opgenomen de balans en het
kasstroomoverzicht.
- Controle van de financiële stukken door een in de ledenvergadering gekozen kascommissie;
- In overleg met het overig bestuur samenstellen van de begroting voor het komende jaar.
- Het incasseren van contributies, toegezegde donaties en andere betalingen.


Overige taken:
- Bijvoorbeeld: gezamenlijk onderhoud viswater en voorkomende ad hoc taken etc.,ter verbetering van de visserij
in het algemeen.

Voor de functie noodzakelijke ervaring, kennis houding e.d.:
- in bezit van PC of laptop; (basiskennis)
- redelijk financieel inzicht
- affiniteit met vissen
- lid van Haal op is een pre

Benodigde tijd:
- 2-4 keer per jaar vergaderen met het bestuur.
- minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering
- overleg met overige bestuursleden indien nodig
- Twee avonden per jaar voorbereiden financieel jaarverslag.
- 1 avond per jaar kascontrole commissie

Indien jij denkt dat deze functie wat voor jou is , neem dan contact op met Antoon Koolhout (secr): 06-25497535 of één van de andere bestuursleden, voor het maken van een afspraak.