Wedstrijdverslag 2019

wedstrijdverslag 2019
HSV Haal Op - Wamel
Secretariaat:Antoon Koolhout
G.M. Poststraat 9
6659 AS Wamel
06-25497535

Wedstrijdorganisatie:Harry Verploegen
Hogeweg 46A
6659 AJ Wamel
0487-501641
harry.verploegen@live.nl

Wamel:februari 2020
Verslag Wedstrijdseizoen 2019.


Verslag Wedstrijdseizoen 2019.

In 2019 heeft Haal Op een wedstrijdrooster opgesteld van 17 wedstrijden, waarvan 1 als “Open Wedstrijd” werd georganiseerd door Ruud Verwoert op 1e Pinksterdag. Daarnaast was er de regionale ”Open Wedstrijd”, op 6 oktober in Dreumel, in de Vonkerplas. Verder viel 1 losse wedstrijd uit. Totaal werden 15 wedstrijden gevist in Wamel + 1x deelname in Dreumel.
2019 was evenals 2018 een prachtig seizoen wat het weer betreft, veel zon, hoge temperaturen en bijzonder weinig regen. Het gemiddelde aantal deelnemers aan de wedstrijden in 2019 was iets hoger dan in 2018 terwijl de vangsten duidelijk beter waren dan in 2018. Verder zijn alle wedstrijden gevist in de Putting. Reden was de forse begroeiing in de Buitenwiel en de slechte vangst als gevolg van de grote vissterfte in 2018. Van de in de vorige jaren in de Putting gebrachte karpers werden in 2019 wat meer exemplaren teruggevangen.

De openingswedstrijd werd gevist in de Putting op 19 mei:1. Marinus Jan Staal 13.850 gr.
Hoopgevend, gemiddelde vangst = 5,84 Kg.2. Ruud Verwoert 10.910 gr. Deelnemers = 73. Johan Broekman 6.000 gr.

9 juni, 1e Pinksterdag, “Open Wedstrijd” Ruud Verwoert: 1. Ruud Verwoert14.180 gr.
Deelnemers = 10, gem. vangst = 4,30 Kg.2. Jos Bloemberg 7.360 gr.
Ruud en Marja, bedankt voor prijzen en verzorging.3. Marinus Jan Staal 6.500 gr.

De avondcompetitie, in juni, in de Putting, werd evenals in 2018 een prooi voor Ruud Verwoert, met 2 x 1, 1 x 2.Uitslag:1. Ruud Verwoert 4,0 pnt. 20.290 gr.
Deelnemers gem. 8,8, gem. vangst/d/w = 2,48 Kg.2. Marcel van Wel 8,0 pnt. 12.610 gr.
Matige vangsten, met name wedstrijd 3 en 4.3. Marinus Jan Staal 8,0 pnt. 10.170 gr.

Het koningschap werd, zoals eerder aangegeven, volledig gevist in de Putting. Hier was het een spannende strijd tussen Marinus-Jan, Ruud en Marcel, en de rest op eerbiedige afstand. Marinus-Jan werd opnieuw 1 (zoals ook in 2017 en 2018).
Uitslag: 1 en 3e keer op rij Koning: 1. Marinus-Jan Staal 9,0 pnt. 43.830 gr.
Deelnemers/w.= 5,9, Gem. vangst/d/w = 5.03 Kg.2. Ruud Verwoert 11,0 pnt. 45.340 gr. Duidelijk hogere vangsten dan 2018.3. Marcel van Wel11.0 pnt. 43.570 gr.

De vastgestelde “Losse Wedstrijd” kwam door omstandigheden te vervallen.

Sluitingswedstrijd was op 28-09-2019. Uitslag: 1. Jos Bloemberg7.360 gr.
Deelnemers = 7, gem. vangst = 2,12 Kg.2. Rosa van Oijen3.050 gr.
3. Harry Verploegen2.890 gr.
De afsluitingsbijeenkomst was op 28-09-2019, na de wedstrijd bij Harry Verploegen.
Hier werden de prijzen uitgereikt en Marinus-Jan gefeliciteerd met zijn hernieuwde Koningschap. Ook werd Piet Elemans, met een bon, bedankt voor het wegen in 2019.
Hierna werd het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje. Ruud bedankte Harry en Corry met een fles drank en een bos bloemen voor de organisatie en de verzorging.
Dit werd in dank aanvaard.
Nog enkele cijfers, bij deze 15, door Haal Op georganiseerde wedstrijden (in 2018 = 16):
Totaal gevangen in 2019 = 447 Kg. (in 2018 = 244 en 2017 = 250 kg.),
Totaal aantal deelnemers = 106 = gemiddeld ca. 7,1/wedstrijd (2018=6,4 en 2017=6,4):
Vangst per wedstrijd: gemiddeld/deelnemer = 4.218 gram. (2018 = 2.370, 2017 = 2.315 gr.)
Totale inleg = € 525,- (2018 = € 522,- en 2017 = € 550,-).
Uitgereikt aan prijzen = € 697,50 (2018 = € 700,- en 2017 = € 717,-).
De totale kosten aan prijzen + organisatie = € 573,50 (2018 = € 575,- en 2017 = 589,-).

Hierdoor was een bijdrage aan de wedstrijden nodig, door Haal Op, in 2019 van € 48,50
De afsluitende avond kostte € 92,50. Totale kosten wedstrijdseizoen voor Haal Op € 141,-.

Totaal zijn 43 prijzen uitgereikt (2018=43 en 2017=44), gemiddeld á € 16,22 / prijs,
(dit was in 2018 = € 16,25 en 2017 = €17,-).
De prijzen waren levensmiddelenbonnen in goede samenwerking met: De Spar, (Frank Veltmaat) in Wamel (met afgesproken korting).
De resultaten in 2019 waren duidelijk beter dan in 2018 en 2017.
Wel werd 1 wedstrijd minder gevist dan in 2018.
Verder waren de weersomstandigheden tijdens de wedstrijden in 2019 over het algemeen van buitengewoon gehalte.

Het seizoen 2019 eindigde onverwacht triest door het overlijden van Ruud Verwoert waardoor we een zeer gewaardeerd en bekwaam visser en verenigingsman verliezen.
Vele van ons zijn bij zijn afscheid in Beuningen aanwezig geweest.

Wedstrijdorganisatieteam Haal Op,Harry Verploegen.