Reglement wedstrijden

Wedstrijdreglement:

-Er wordt gevist op gewicht
-Voer en aas is vrij m.u.v. "verse de vase" en gekleurde maden.
-Maximale hengellengte = 9,50 meter, inclusief snoer = 16,5 meter
-Matchhengel is verboden en dobber moet het lood kunnen dragen.
-Alles telt mee behalve snoek, snoekbaars en paling.
-De vis dient bewaard te blijven in een voldoende ruim-niet stalen-leefnet.
-De vis dient levend en ongeschonden ter weging te worden aangeboden
-Het eerste signaal is: voeren en vissen. Het tweede signaal is einde wedstrijd.
-Er mag alleen bij de aanvang van de wedstrijd zwaar gevoerd worden. Verder
 alleen wat in één keer in één hand aan los voer genomen kan worden.
-Maximaal mag per wedstrijd ca. 1,0 kg droog voer gebruikt worden.
-In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie.
-Alleen in de Waal is de voerkorf toegestaan, echter alleen met een vaste hengel.
-De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid aangaande letsel, verlies,diefstal of schade.
-Koningschap is op punten (daarna gewicht) en 2 wedstrijden met minste resultaat mag men laten vallen. Dit
 geldt ook voor de avondcompetitie,  hierbij vervalt slechts 1 wedstrijd met minste resultaat.
-Viswater is onder voorbehoud, en oa afhankelijk van de waterstand. Wijzigingen worden
 door de wedstrijdcommissie gemeld.

Wedstrijdadministratie: Harry Verploegen
                                             Hogeweg 46A
                                             Wamel
                                             T: 0487-501641
                                             E:
harry.verploegen@live.nl