Bestuur

 Het  bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                           Secretaris                             Penningmeester
Gerard Zondag                   Antoon Koolhout                  Jurgen Gerritse   

Kloosterweide 13                G.M. Poststraat 9                 Kasteelstraat 19 

6659 ED Wamel.                 6659 AS  Wamel.                   6659 AV Wamel

T: 06-22407937                  T: 06-25497535                     T: 06-21543072Bestuurslid                        Bestuurslid                           Bestuurslid                         

Kees Verkerk                   Peter Scheidsbach                 Marinus Staal                   

Grachtstraat 15               Past. Heurkensstraat 9         Kloosterstraat 2                

6659 AA  Wamel              6659 AR Wamel                     6659 BR   Wamel              

T: 06-51786034               T: 06-14416902                      T:06-53157005                 


Bestuurslid      <--(tevens voor vispas na telf afspraak)  Wedstrijdcommissie        
Marcel van Wel    (niet op zon-feestdagen)                         

Hogeweg   73                                                                            

6659 AH Wamel                                                                       

T: 06-10400154