wedstrijdverslag 2021

HSV Haal Op Wamel
Secretariaat:Antoon KoolhoutWedstrijdorganisatie:Harry Verploegen
G.M. Poststraat 9Hogeweg 46A
6659 BA Wamel /0487-5723966659 AJ Wamel / 0487-501641
harry.verploegen@live.nl
Wamel:Maart 2022
Verslag Wedstrijdseizoen 2021.

In 2021 heeft Haal Op, weer door de Corona-perikelen, een wedstrijdrooster opgesteld van slechts 11 wedstrijden. Zo kon de “Memorial Ruud Verwoert” op 1e Pinksterdag wederom niet doorgaan. Door dit beperkte rooster hebben we het Koningschap op 6 wedstrijden, met 1 afvaller, vastgesteld en de avondcompetitie op 3 wedstrijden , met 1 afvaller. We zijn zaterdag 26 juni 2021 gestart met de openingswedstrijd.

Door omstandigheden werden alle wedstrijden, in 2021, in de Putting gevist. Het aantal deelnemers per wedstrijd was met 8,2 vrijwel gelijk aan 2020, was toen 8,3. De vangsten bleven echter sterk achter met 1482 gram per deelnemer per wedstijd, dit was in 2020 nog 2377 gram, wat al duidelijk minder was dan de voorgaande jaren.
Qua weersomstandigheden zag het er redelijk uit, hoewel enkele wedstrijden de regen ons knap teisterde. Eén wedstrijd hebben we zelfs door onweer eerder afgebroken.
Gelukkig kon de sluitingswedstrijd normaal gevist worden in de Putting en kon daarna het seizoen met een gezellig samenzijn en de prijsuitreiking worden afgesloten.
Ook de 4 oktober geplande open wedstrijd in de Vonkerplas in Dreumel kon niet doorgaan door de nog opgelegde corona-beperkingen.

De wedstrijden en resultaten zijn als volgt:
De openingswedstrijd werd gevist in de Putting op 26 juni:1. Corrie Bloemberg 8.100 gr.
Goed gemiddelde voor Putting = 3,369 Kg./deelnemer.2. Marcel van Wel 6.180 gr. Deelnemers = 7, een deelnemer zonder vis.3. Nol Nuy 4.480 gr.

De avondcompetitie, in juni en juli, in de Putting, werd 2021 gewonnen door Nol Nuy die Marinus-Jan Staal slechts in gewicht voorbleef en Corrie Bloemberg 1 punt voor, maar in gewicht bijna 3 kg minder had.
De uitslag na 3 wedstrijden:1. Nol Nuy 4,0 pnt. 6.150 gr.
Deelnemers 7,3/w., vangst/d./w. = 1,82 Kg.2. Marinus J. Staal 4,0 pnt. 4.710 gr.
Matige vangst.3. Corrie Bloemberg 5,0 pnt. 9.030 gr.

Het koningschap werd, zoals eerder aangegeven, volledig gevist in de Putting. Hier was het een spannende strijd tussen Corrie Bloemberg en Mathijs Schamp met elk 15 punten. Door iets meer gewicht wist Corrie Mathijs van prolongatie van het Koningschap af te houden.
De uitslag na 6 wedstrijden:
1 en Koning(in) :1. Corrie Bloemberg15,0 pnt. 9.340 gr.
Deelnemers/w.= 8,2, Gem. vangst/d/w = 1.167 Kg.2. Mathijs Schamp15,0 pnt. 6.310 gr. Zeer matige vangsten, ver onder 2019 en 2020.3. Jos Bloemberg17.0 pnt. 11.420gr.


De sluitingswedstrijd was op zaterdag 2 oktober, in de Putting, met een zeer matig resultaat..
Uitslag: 1. Corrie Bloemberg 800 gr.
Deelnemers = 10, tot. vangst = 4,740 Kg.2. Maud-Gerritse 740 gr.
Gemiddeld: 593 gram/deelnemer.3. Nol Nuy 700 gr.


Nog enkele cijfers, bij de 11, door Haal Op georganiseerde wedstrijden(2020=14, 2019=16) .
Totaal gevangen in 2021 = 134,4 Kg. (in 2020 = 276 en 2019 = 447 kg.).
Dit is per wedstrijd in 2021 = 12,13 Kg. (in 2020 = 19,7 Kg., in 2018 = 29 Kg.).
Totaal aantal deelnemers = 90 = gemiddeld ca. 8,2/wedstrijd (2019=8,3 en 2019=7,1):
Vangst per wedstrijd: gemiddeld/deelnemer = 1.482 gram. (2020 = 2.377, 2019 = 4.218 gr.)
Totale inleg = € 584,00 (2020 = € 632,50 en 2019 = € 525,-).
Uitgereikt aan prijzen = € 767,50 (2020 = € 827,50 en 2019 = € 697,50).
De totale kosten aan prijzen + organisatie = € 636,50 (2020 = € 677,00 en 2019 = 573,50).
Wel dient hierbij rekening te worden gehouden met een aflopend aantal wedstrijden de laatste jaren door o.a. Corona. Tevens de verhoging van de inleg vorig jaar. Opvallend was dat met name Corrie Bloemberg een sterk seizoen viste en vrijwel overal bij de top 3 zat.

Totaal zijn 54 prijzen uitgereikt (2020=52 en 2019=43), gemiddeld á € 14,21 / prijs,
(dit was in 2020 = € 16,25 en 2019 = €16,22).
De prijzen waren levensmiddelenbonnen in goede samenwerking met: De Spar, (Frank Veltmaat) in Wamel (met afgesproken korting).
De resultaten in 2021 waren duidelijk minder dan in 2020 en 2019.
Wel werden minder wedstrijden gevist dan in 2020, deelnemers gelijk aan 2020.
De weersomstandigheden tijdens de wedstrijden in 2021 waren wat minder dan in 2020.

De kosten voor deze wedstrijden waren in 2021, mede door het doorgaan van de afsluitings-bijeenkomst en de eindprijzen, weer hoger dan in 2020, nl € 144,50 (2020 = € 44,50, 2019 =
€ 141,-)

Het seizoen 2021 werd direct na de sluitingswedstrijd op 2 oktober afgesloten bij Harry en Corry Verploegen, met een goed verzorgd hapje en drankje. Hier werden ook de prijzen van deze laatste wedstrijd en het Koningschap uitgereikt.
Zo ontving Corrie Bloemberg de felicitaties en prijs voor het behaalde Koningschap en terwijl Jos de derde prijs kreeg uitgereikt Verder ontving Piet Elemans waarderende woorden en een bon voor zijn weegarbeid. Helaas waren de nummers 2 en 4 van het Koningschap verhinderd.
Hierna werd als blijk van waardering voor de organisatie en administratie een bon uitgereikt,
door bestuurslid Marinus Jan Staal, aan Harry Verploegen.
Hopelijk gaan we weer op weg naar een Corona-loze toekomst.


Wedstrijdorganisatieteam Haal Op,
Harry Verploegen.