Contact

 Het  bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                           Secretaris                             Penningmeester   (tevens voor vergunningen)
Gerard Zondag                   Antoon Koolhout                    Martien Martens  (niet op zon- en feestdagen)

Dorpsstraat  40                  G.M. Poststraat 9                   Kloosterstraat 17

6659 CD Wamel.                 6659 AS  Wamel.                  6659 BR  Wamel.

T: 0487-501595                 T: 06-25497535                      T: 0487-501885
Bestuurslid                        Bestuurslid                           Bestuurslid


Kees Verkerk                     Ruud Verwoert                       Marinus Staal

Grachtstraat 15                  Hogeweg 109                        Kloosterstraat 2

6659 AA  Wamel                 6659 AH   Wamel                   6659 BR   Wamel

T: 0487- 501452                 T: 0487-507206                     T: 0487-501030

Wedstrijdcommissie:

Harry Verploegen

Hogeweg 46A

Wamel

T: 0487-501641